Modernusis pragaras

Mano šiuolaikinio pragaro interpretacija. 2024/03/14 (su pi diena!)

Pragaro ratai

 1. Beviltiškai nenumalšinamas socialinio patvirtinimo troškulys
 2. Nesibaigiantis informacijos srautas
 3. Beviltiškai sunkus darbas
 4. Amžinas bėgimas nuo realybės
 5. Emocinė krizė
 6. Išorinio pasaulio krizė

Kiekvienas iš šių sluoksnių vis blogėja ir už juos skiriamos vis sunkesnės ir kankinamesnės bausmės. Tai nėra tradicinis pragaras. Tai proto pragaras.

Skirtingi pragaro ratai siejami su skirtingomis "šiuolaikinėmis nuodėmėmis":

 1. Beviltiškai nenumaldomas socialinio patvirtinimo troškulys: Narcisizmas, buvimas egocentrišku žmogumi, nesirūpinančiu kitais, nepaisymas kitų ir to, ką jie sako.
 2. Nesibaigiantis informacijos srautas: Dezinformacija, prievartinis klaidinimas, sąmokslai ir pan. - Sąmoningas kitų klaidinimas.
 3. Beviltiškas sunkus darbas: Išnaudojimas ir (arba) piktnaudžiavimas žmonėmis, pavyzdžiui, melavimas apie tai, ko jie nusipelnė, nuvertinimas.
 4. Amžinas bėgimas nuo tikrovės: Bėgimas nuo realybės, o ne konfrontacija su gyvenimu, gyvenimo būdas, kuriuo siekiama nepatirti jokių nemalonių gyvenimo aspektų, išėjimas iš gyvenimo nieko neišmokus.
 5. Emocinė krizė: Žmonių skaudinimas, manipuliavimas ir t. t. - privertimas žmogų jaustis siaubingai, nors jis to nenusipelnė ir neprašė, pavyzdžiui, rasizmas.
 6. Išorinio pasaulio krizė: Aplinkos žalojimas (ne konkrečiai gamtos, bet ir žmonių bei visko, kas jus supa), jos niokojimas, nesaugojimas to, kas liko, tarša, neetiški/nemoralūs poelgiai su jus supančiais daiktais.

Šios nuodėmės nėra vienkartiniai nusižengimai, į pragarą pateksite tik tada, jei tai bus nuolatinis nusižengimas, tai atleistinas nusižengimas, jei padarysite vieną iš šių nuodėmių ir vėliau iš jos išaugsite. Geriausias būdas mokytis yra daryti klaidas.

Kas yra pragaras

Pragaras - tai vieta, panaši į dabartinį pasaulį, kuriame šiuo metu gyvenate, tačiau ji pastatyta prieš jus. Jūs to nežinote. Tiesą sakant, jūs net nežinote, kad esate pragare. Tačiau pasaulis, į kurį patekote, vienaip ar kitaip bus pastatytas prieš jus, ir jūs būsite priverstas kankintis, o mirtis, kurios taip trokštate, nebus išeitis. Jūs ten įstrigsite amžiams.

Pragare vis tiek jausite įprastus pojūčius, tokius kaip šaltis, alkis, troškulys, emocijos, kvapas, skonis ir pan. Nors tai nereiškia, kad juos numalšinsite.

Pragaro ratų aprašymai

Šiame skyriuje aprašoma, kas yra kiekvienas šiuolaikinio pragaro ratas.

Ratai - tai pasauliai, į kuriuos galima tik nusileisti, aukštyn pakilti neįmanoma. Galite arba likti ten, kur esate, arba padaryti nuodėmę ir nusileisti į žemesnį sluoksnį.

Į kokį ratą pateksite, priklauso nuo jūsų padarytų nuodėmių. Tas pačias nuodėmes galite padaryti ir pragare. Jei padarysite nuodėmę pragare, nusileisite vienu sluoksniu ar keliais žemyn, ir tada nebus galimybės pakilti atgal.

Pačiame dugne yra rezervuota erdvė, vadinama "Tuštuma", į kurią kaip į pabėgimo vietą gali patekti žmonės, padarę didelę pažangą ir daug ko išmokę iš daugelį metų trukusių kančių pragare. Tuštumoje nėra absoliučiai nieko, jūs liekate ten ir plūduriuoji tamsoje, o tave supa nebūtis. Tai artimiausias dalykas pabėgimui, kurį čia patirsite.

1-sis ratas: Beviltiškai nenumalšinamas socialinio patvirtinimo troškulys

Tai lengvesnė šiuolaikinės kančios versija, kuri tarsi įkalina jus karalystėje, kurioje nuolatinio socialinio patvirtinimo poreikis tampa nepasotinamas.

Iš pradžių mėgaujatės patvirtinimu, tarsi būtumėte pasaulio viršūnėje. Tačiau, panašiai kaip krintanti žvaigždė, ji išblėsta. Greitai. Tarsi jūsų reikšmingumas akimirksniu išblėsta, po savęs palikdamas tik tuštumą. Atrodo, kad aplinkinis pasaulis pamiršo jūsų egzistavimą, tarsi tapote visiškai nematomas, ir visos jūsų pastangos ištrūkti iš šio kalėjimo bus bevaisės. Troškimas būti pasaulio viršūnėje tebėra - tai sukelia kur kas gilesnę žaizdą, nei tai, kad jautiesi nematomas ar negirdimas. Šis jūsų užnuodyto proto suvokimas išstumia šviesą iš jūsų akių, panardindamas jus į tiesią, bjaurią, gilią ir tamsią depresiją. Liūdnas suvokimas, kad jūsų nebeįvertina ir nebelaiko svarbiu, kad esate negirdimas ir jaučiatės nematomas, smogia greitai, bet dabar niekaip negalite grįžti į viršų.

Visa tai yra žaidimas su jūsų psichika. Galbūt dabar pasimokysite. Mėgaukites savo buvimu čia taip, kaip visi aplinkiniai mėgaujasi savo gyvenimu, žinoma, išskyrus jus, o tai dar labiau sustiprina jūsų skausmą.

Laikui bėgant prarandate sveiką protą, jis tampa nepasiekiamas. Norėdamas būti pastebėtas, imiesi ekstremalių ir šokiruojančių dalykų, bet niekas neatsiliepia į jūsų prašymus atkreipti į jus dėmesį. Viskas vis blogėja, kol tampate visiškai vienas, nepajėgus patenkinti net pagrindinių savo poreikių, o tai atitinkamai dar labiau stumia jus į visišką beprotybę.

Galbūt pradėsite galvoti apie mirtį kaip apie vienintelę išeitį, bet net ir to nesugebate padaryti. Galų gale tai yra kančios forma, nuo jos neįmanoma nei atitrūkti, nei pabėgti. Nors negalite sau pakenkti, vis tiek jausite fizinį skausmą. Jūsų panirimas į beprotybę tęsiasi, o mintys, kurias norėtumėte nutildyti, tik dar labiau viską pablogina. Jei tik galėtumėte nustoti galvoti, bet negalite. Esate nepatenkintas. Liekate plikose lygumose, iš kurių nėra jokios išeities. Šis diskomfortas lieka su jumis ir yra šios skausmingos patirties esmė.

Tai teisingumas už viską, ką padarėte ankstesniame gyvenime, ir tai tik pradžia. Žiūrėkite kur einate, nes galite nugrimzti į žemesnį pragaro ratą.

2-sis ratas: Nesibaigiantis informacijos srautas

Sveiki atvykę į nesibaigiančio informacijos srauto ratą. Čia esate tam, kad kentėtumėte dėl visų baimių, sumaišties ir abejonių, kurias sukėlėte praeityje. Šis pasaulis yra tarsi atgijęs internetas, jus bombarduoja nuolatinis informacijos srautas, kuris gali būti teisingas, o gali ir nebūti, jis visada prieštarauja pats sau, verčia jus paranojiškai abejoti dalykų tikrumu, viskuo abejoti, tai stumia jus į intensyvią paranoją. Bandydamas išsiaiškinti, kas tikra, o kas ne, suprantate, kad jūsų tikrovės suvokimas darosi vis silpnesnis, viskas darosi neaišku ir neryšku, todėl jaučiate nusivylimą, o dėl to krentate į pykčio priepuolį, bei tamsos ir sumaišties duobę.

Pamažu visas pasaulis panyra į paranoją, dar ne į chaosą, bet arti jo. Kiekvienas procesas tampa ilga ir sudėtinga painiava dėl masiškai plintančios klaidingos informacijos. Tai bausmė už melagingus pareiškimus, kuriuos propagavote praeityje, už teisingumą visai sumaiščiai, baimei ir netikrumui, kurį sukėlėte, ne konkrečiai tokiu masiniu mastu, bet vis tiek nusidėjote, tai - už netvarką ir chaosą, kurį sukėlėte pasaulyje ir (ar) žmonių protuose. Galite tai suvokti arba nesuvokti, kad visa tai - jūsų kaltė, dėl to galite jausti gilų gailestį ir sielvartą.

Visa ši netvarka jūsų viduje ir aplinkiniame pasaulyje verčia jus izoliuotis, kaip ir visus kitus. Negalite pabėgti nuo netikrų naujienų šaltinių, negalite jų išjungti, esate priklausomas nuo didelio patvirtinimo ir įtraukiamas į naujienų, kurios nesutampa su jūsų realybės suvokimu, siautuliu arba tos pačios naujienos verčia suabejoti savo idėjomis, verčia nerimauti dėl savo ekstremistinių pažiūrų, ir verčia apie jas išmokti. Laikui bėgant tampate dar intensyvesnės paranojos auka, nebežinodami, kaip ką nors gyvenime interpretuoti, daužote galvą į sieną tikėdamiesi atsakymo - pradedate daryti viską, kas įmanoma, kad atskleistumėte tiesą, bet jūsų protą užpildo tik dar daugiau netikrų naujienų.

Negalite nustoti mąstyti. Vis randate naujų sąsajų tarp dviejų visiškai nesusijusių dalykų, savo galvoje kurdami beprasmiškų paranojiškų minčių tinklą. Tai sukelia jums didžiulę įtampą, ir jūs toliau prarandate savo minčių ir fizinio kūno kontrolę. Nuolatinė pakilėjusi proto būsena jus nuvargina ir sukelia diskomfortą, bet jūs negalite nieko padaryti, išskyrus likti ten, kur esate, arba dar labiau pasinerti į sumaištį, kuri vyksta nepriklausomai nuo to, norite to ar ne.

Artimiausia galimybė pabėgti dabar yra jūsų pačių protas - triukšminga ir nepatogi netvarka, pilna minčių ir nuolat apsėsta su prieštaravimais vieta. Į ją pasineri, tarsi nebeliktų jokių kitų poreikių, kuriuos reikia patenkinti: Nei miego, nei valgymo, nei gėrimo, nė vienas iš pagrindinių poreikių galvoje. Tik jūs, įstrigę girdėdami netikras naujienas, su savo liūdesiu, paranoja ir nerimu. Kaip sakoma - karma yra kalė. Jūsų praeitis sugrįžo persekioti tavęs dešimt kartų stipriau.

Vienintelis jūsų tikslas dabar - neprarasti realybes jausmo tiek, kad pamirstumete, jog nuo šiol galite grimzti tik giliau ir viskas nuo šiol gali būti tik blogiau.

3-sis ratas: Beviltiškai sunkus darbas

Kaip graikų mite apie Sizifą, šiame pasaulyje amžinai dirbsite beviltišką, ilgą ir sunkų darbą. Be jokios išeities.

Šis pasaulis dažniausisi priglaudžia vadinamuosis "sėkmingus" žmones, tokius kaip Jeff Bezos, kurie visada blogai elgėsi su savo darbuotojais ir melavo apie tai, ko darbuotojai iš tikrųjų nusipelnė, pusdami jiems smėlį tiesiai į akis. Taip pat kaip ir pavieniai smurtautojai ir manipuliatoriai, kurie meluoja ir verčia žmogų paklusti, žemindami jį, nuvertindami kiekvieną jo poelgį, manipuliuodami viskuo jo gyvenime, kad atrodytų, jog viskas yra prieš jį. Dabar pasaulis yra prieš piktnaudžiautoją, t. y. jus.

Graikų mite apie Sizifą, Sizifas buvo karalius, kuris buvo nubaustas už apgaulę - jis buvo priverstas ridenti didžiulį akmenį į kalno viršų, bet kaskart priartėjęs prie viršūnės jis vėl rieda žemyn. Panašiai ir šiame pasaulyje jums atrodys, kad viskas yra labai sunki užduotis, kurią atlikti užtruksite valandų valandas, o gale - ji žlugs ir turėsite ją atlikti iš naujo.

Darbas seksis blogai, pomėgiai - blogai, poreikių tenkinimas - blogai, apskritai gyvenimas taps nepakeliama agonija. Viskas atrodys tarsi sulėtintas filmas. Neturėsite jokių kitų galimybių, išskyrus kančią arba kančią. Jei nedirbsite jokio darbo, yra tik vienas kelias - žemyn.

Kiekviena diena šiame pasaulyje bus nepaprastai sunki, ir kasdien bus tik dar sunkiau ką nors nuveikti, kasdien būsite nepaprastai išsekęs ir beviltiškas, kaip ir žmonės, kuriuos kankinote jų sąskaita. Tik dabar tai, kas buvo pusė jų gyvenimo, dabar yra jūsų kasdienybė.

Nuo to nepavyks pabėgti, tai tik stums jus į itin gilią depresiją ir skausmingą išsekimo būseną. Jei nuspręsite nieko nedaryti, gulėjimi vietoje stumtelės jus į beprotybę nuo skausmo ir nuolatinio spaudimo, kurį jaučiate dėl balsų jūsų galvoje, kurie jums sako kad kažką darytumėte. Jie nuolat jus vargina, o jūs neturėsite erdvės atsikvėpti.

Tai dėl visos prievartos ir išnaudojimo kurią išleidote ant kitų. Tokia buvo kitų realybė, o dabar tai jūsų kasdienybė :)

4-sis ratas: Amžinas bėgimas nuo realybės

Šiame rate esate pasmerktas amžinai patirti košmarus sukeliančias pasekmes. Jis sukurtas taip, kad išpildytų kiekvieną jūsų kiekvieną norą, tačiau kiekvienas noras turi pražūtingų pasekmių. Norėjote pabėgti nuo realybės, ar ne? Sveiki atvykę į tikrovę, kuri yra toli nuo visko, ką kada nors pažinojote. Į tikrovę, kurioje negalite atskirti iliuzijos nuo tiesos.

Šioje realybėje būsite priversti susidurti su didžiausiomis baimėmis - gyvenimiškais iššūkiais, nuo kurių taip norėjote pabėgti ir gyventi lengvą gyvenimą.

Pagalvokite apie savo giliausius troškimus, tuos, kurių trokštate, nesvarstydami apie jokius su tuo susijusius iššūkius. Čia, šioje visatoje, jie visi išsipildys, bet tada jus užgrius pražūtingi nenumatytos tikrovės iššūkiai.

Ar kada nors svajojote būti paskendę valdžioje ir turtuose? Prašau, bet kartu su jais ateina gniuždanti vienatvė ir paranoja visa tai prarasti. O gal svajojate apie grožį ir jame slypintį dėmesį? Na, dabar esate patraukliausias žmogus pasaulyje. Tapote didžiulio pavydo taikiniu, lemiančiu sąmokslus prieš jus, sabotažą, net ir kankinimus. Bet, žinoma, jūs negalite mirti, tai amžina kančia. Kiekvienas jūsų noras, bet koks noras, bet kas ko panorėsite, ateis su pražūtingomis gyvenimo pamokomis, kurias lengvai galėjote išmokti gyvenime, bet pasirinkote lengvesnį kelią ir gyvenote iliuzijose.

Juokinga ironija yra tame, kad gyvenimas visada buvo sunkus, skirtumas buvo tik tas, kad jis buvo vengiamas. Tačiau dabar svajonės, kurių taip atkakliai laikėtės visą gyvenimą, įtraukia jus į monstriškus košmarus.

Įstrigote savo praeities svajonių aido kameroje, nuolat stengdamiesi išvengti savo tikslų rezultatų. Pasiklystate savyje, ilgėdamiesi žemiškos realybės, kurią kadaise turėjote, bet niekada nebesugrįšite į pradinę būseną. Nes dabar - jūs esate čia. Gyvenimas, kokį kadaise pažinojote, dabar yra nepasiekiamas miražas, jis deformuotas jūsų pačių kūrinių. Vienintelis išsigelbėjimas dabar yra kelionė gilyn į pragarą.

Jūsų amžinybė bus nuolatinis bėgimas nuo savo susikurtų košmarų. Norėsite, kad visa tai baigtųsi, bet tai tik dar labiau įstums jus į depresiją ir kaltės jausmą, nes žinosite, kad nuo to nėra jokios išeities ir kad dėl viso to esate kaltas jūs. Paranoja žinant, kad kiekviena jūsų mintis išsipildys, taip pat persekioja jus, kol smegenys dirba nesustojančiai. Jei tik butūmetė išmoke susidurti su savo baimėmis, o ne apgaudinėtumėte save, kad jos neegzistuoja.

Tai amžinosios kančios pasaulis, pasaulis, kuriame kiekviena svajonė tik sukuria dar ryškesnius košmarus. Sveiki atvykę į kančią.

5-sis ratas: Emocinė krizė

Čia pateksite į visiškos emocinės krizės pasaulį. Praeityje sukėlėte daug sunkumų, dabar atėjo laikas jūsų bausmei.

Čia, gyvensite tobulame pasaulyje, kuriame visi patenkinti savimi ir savo gyvenimu. Kur gieda paukščiai, klesti gamta ir oras saulėtas. Tačiau bus tik vienas išsiskiriantis žmogus - jūs.

Jūs labai kentėsite. Būsite pats nelaimingiausias žmogus, niekas su jumis nesikalbės, niekas jūsų nemėgs, visi nuolat jus smerks už tai, kad esate toks bukagalvis, visiškas narcizas. Nekenčiate savęs ir visko aplinkui, o tai, kad visi taip viskuo džiaugiasi, tik dar labiau pablogina situaciją.

Matote, kaip smagu gyventi šalia tokio smurtautojo kaip jūs?

Jūs ne tik tapsite savo paties skriaudėju, bet ir gyvensite aplink jus niekinančius žmones. Tai privers jus skausmingai giliai kankintis. Šis bjaurus jausmas tik stiprės, jis vis labiau stums jus į emocinę krizę. Blogai jautiesi kasdien, jei ne kas valandą. Tai privers jus griauti savo pagrindus, o visi juoksis iš visko, ką darote. Visiems būsite tarsi mielas mažas laboratorinis eksperimentas, visi maitinsis jūsų liūdesiu ir kančia. Kasdiena bus tik bloga savijauta, ir pasaulis neleis tau to pamiršti, jūs busite atstumtas, manipuliuotas, užčiauptas ir jūs tapsite pajuokos centru. Galite reikšti savo emocijas kiek tik norite, bet niekam tai nerūpės. Dėl to bus tik dar blogiau. Kartais žmonės iš tikrųjų jus išklausys, apsimes, kad jiems rūpi, kažkodėl kaskart manipuliuodami jumis, kad duotumėte jiems atsakymą, tik tam, kad visą tą informaciją panaudotų prieš jus.

Jūs juokingas. Praeityje jūs buvote toks pat kaip tie kurie iš jūsų juokiasi. Sukėlėte daug skausmo, tačiau vis dar apsimetate auka.

Čia, apačioje, tvyro tik nevaisingas chaosas. Manote, kad blogiau būti negali?

6-sis ratas: Išorinio pasaulio krizė

Štai blogiausias pragaro sluoksnis, žemiau nieko nėra. Buvote išvilktas per visą ankstesnių ratų chaosą, o dabar esate čia. Sveiki atvykę, padugnės.

Čia visas pasaulis apimtas visiško chaoso ir panikos, įskaitant jus. Paranoja, depresija, pyktis, sunkumai, kančios, gamtos ir gyvybės nykimas, mąstymo proceso blogėjimas, korupcija ir t. t.. - viskas, turiu omenyje viskas, yra kraštutinė netvarka. Niekur nebėra tvarkos, viskas atrodo kaip deganti žaizda jūsų gyvenime.

Pasaulis bus begalinis, kiekvienas kampelis pripildytas kuo didesnio diskomforto, jokio išsigelbėjimo ar ramybės, kaip įprasta, nuolatinė kančia. Visur lavonai, emocinės krizės, griūvantis pasaulis, jokių santykių, jau nekalbant apie taikius santykius. Ekonomika siaubinga, psichinė sveikata pasiekusi žemiausią lygį, politinės partijos kuria siaubingas engėjų grupuotes, centralizuoti valdžios režimai, visi ir viskas kontroliuojami poros ar vieno subjekto, visi yra stebimi. Kiekviena gyvenimo sekundė primena ekstremalų siaubo filmą, kuriame susiduri su kiekviena savo baime.

Tai tuo nesibaigia. Skurdas, benamystė, badas. Visi yra dideli individualistai, nėra kultūros ir darbo kaip komanda. Visi yra apsėsti savimi ir susitelkę į vienutinius dalykus. Sveikata siaubinga, priklausomybė tvyroja, amoralūs ir neetiški poelgiai visur: zoofilija, pedofilija, diskriminacija, žmogžudystės, kankinimai - visa tai rodoma viešai, sukelia traumą. Viskas labai grafiška ir intensyvu.

Šis nesibaigiantis chaosas gelia. Net jei nejaučiate jokios empatijos kitiems ar sau, kas tokioje visiškų emocijų kupinoje aplinkoje mažai tikėtina - gyventi bus be galo sunku. Nėra nieko, išskyrus skaudžią ugnį.

Nėra nieko blogiau už šią bedugnę. Tai, kas liko apačioje, yra Tuštuma. Bet tai būtų pabėgimas. Šioje būsenoje niekaip negalėsi kada nors apsilankyti toje vietoje, tik žmonės, padarę didelę pažangą ir daug ko išmokę, gali turėti saldų pabėgimą į Tuštumą - vietą, kur gali egzistuoti be jokių kankinimų ar chaoso, amžinai plūduriuodamami nežinomybėje, kuri yra geriausia, ką čia kada nors gausite.

Tai - už tai, kad skaudinate jus supančią aplinką. Mėgaukitės viešnage arba mokykitės - nes daugiau nieko čia dabar negalite padaryti. Tačiau sėkmės mokintis iš savo klaidų tokioje siaubingoje aplinkoje. Visas pasaulis čia lyg degantis.

Šiuolaikiniai nusidėjėliai

Čia atskleisime kai kuriuos šiuolaikinius nusidėjėlius ir pateiksime keletą veikėjų, kurie pasaulyje sukėlė daug skausmo.

1-sis ratas: Beviltiškai nenumalšinamas socialinio patvirtinimo troškulys

Kanye West yra puikus kandidatas šiam ratui. Kanye (dar žinomas kaip tiesiog Ye) yra garsus reperis ir mados dizaineris, žinomas dėl savo viešų išpuolių ir nuolatinio poreikio gauti patvirtinimą, o pokalbiai ir kontroversijos turi suktis aplink jį. Daugybė siaubingų egocentriškų poelgių ir kitas narciziškas elgesys ne kartą įrodė, kad jis yra žalingas ir daro blogą įtaką jo gerbėjams.

2-sis ratas: Nesibaigiantis informacijos srautas

Alex Jones, sąmokslo teorijų kūrėjas ir interneto svetainės "InfoWars" savininkas, liūdnai pagarsėjo dėl melagingos informacijos ir sąmokslo teorijų skleidimo. Alekso dezinformacijos kampanijos praeityje sukėlė masinį sąmyšį ir padarė žalos, ir toliau yra prieglobstis blogai bendruomenei, kuri nuolat daro žalą kitiems.

3-sis ratas: Beviltiškai sunkus darbas

Žymia šio rato figūra galėtų būti "Amazon" įkūrėjas Jeff Bezos, kuris pagarsėjo tuo, kad išnaudoja savo darbuotojus, mokėdamas jiems mažus atlyginimus, sudarydamas nežmoniškas darbo sąlygas ir itin ilgas darbo valandas. J. Bezos įmonė yra tapusi daugelio žmogaus ir darbo teisių ginčų žvaigžde, o "Amazon" vertybės laikui bėgant tik dar labiau kenkia ir sukelia dar daugiau nesutarimų.

4-sis ratas: Amžinas bėgimas nuo realybės

"Facebook" - platforma, kurioje nuolat kyla skandalų, apgaulingos praktikos ir privatumo problemų, - yra žinoma, kad ji vaizduoja save kaip švarią, nors iš tiesų yra visai kitokia. Dėl melo, kad tai visiškai normalu, ir "Facebook" įkūrėjo Mark Zuckerberg, nuolat nukreipiančio ir vengiančio bet kokios "Facebook" kritikos, Markas yra puikus kandidatas į šį ratą.

5-sis ratas: Emocinė krizė

Ar kada nors girdėjote apie judėjimą #MeToo, nukreiptą prieš seksualinę prievartą? Na, o Harvey Weinstein yra liūdnai pagarsėjęs veikėjas, nuo kurio visa tai prasidėjo. Jis yra garsus filmų prodiuseris, kurį daugybė moterų apkaltino emociniu, seksualiniu ir fiziniu smurtu. Jis visada buvo kontroversiška figūra pasaulyje ir praeityje sukėlė daug skandalų. Dėl šios jo padarytos žalos jis yra pirmas asmuo, kuris ateina į galvą, kai pagalvoji apie šį ratą.

6-sis ratas: Išorinio pasaulio krizė

Nenuostabu, kad daug kur valdžią dengianti valdžia yra susitelkusi į save ir jai nerūpi niekas aplinkui. Vertinant šio rato nuodėmę pažodžiui, šiame rate galėtume įrašyti Jair Bolsonaro. Jairas buvo Brazilijos prezidentas, kuris garsėjo savo žala aplinkai. Ypač Amazonės atogrąžų miškams, dėl jo katastrofiškos politikos sukeldamas masinį miškų kirtimą.